Are you deaf? – Sağır mısın?

Aynı yapıyla diğer benzer örnekler:

  • Are you tired? – Yorgun musun?
  • Is he your friend? – O senin arkadaşın mı?
  • Am I right? – Haksız mıyım?/Doğru değil mi?

Yorumla!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.