Do you understand? – Anlıyor musun?

Benzer kullanımlar:

  • Do you speak English? – İngilizce konuşur musun?
  • Do you understand me? – Beni anlıyor musun?
  • Does she love you? – O (kız) seni seviyor mu?

1 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.