I want room thirteen, please! – Oda on üçü istiyorum, lütfen!

  • Yukarıdaki örnekteki gibi “Want” fiilinden sonra herhangi bir isim gelirse olduğu gibi kullanırız. Eğer “want”tan sonra  bir fiil kullanacaksak
  • örneğin: I want to play again – Tekrar oynamak istiyorum. O zaman “want” tan sonra fiilden önce “to” eki kullanırız.

2 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.